Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przyk≥adowy wype≥niacz w przemyúle poligraficznym. Zosta≥ po raz pierwszy uŅyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wype≥nienia tekstem průbnej ksiĻŅki. PiÍś wiekůw půüniej zaczĻ≥ byś uŅywany przemyúle elektronicznym, pozostajĻc praktycznie niezmienionym. Spopularyzowa≥ siÍ w latach 60. XX w. wraz z publikacjĻ arkuszy Letrasetu, zawierajĻcych fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierajĻcym růŅne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji drukůw na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Masz jakieś pytania?